NBench тестови

!! Напомена
Са обзиром на чињеницу да оба алата, коришћена за тестирање, нису више доступна, активан рад на овом пројекту обустављам до даљег.

Допуњено 24. маја 2020.

Кратак увод

Овај пројекат је покренут 2011. године а циљ истог је креирање референтних вредности брзина процесора за мобилне уређаје. У листи се могу наћи референтне вредности одабраних централних процесорских јединица (ЦПЈ) ради упоређивања са истим јединицама које се налазе у данашњим паметним телефонима. Идеја је да се добије некаква слика о брзини уређаја који се данас пласирају на тржиште. Иако није могуће директно упоредити различите архитектуре ЦПЈ, чиме садржај ове стране треба прихватити као експеримент и ништа више, тестирање може да допринесе прикупљању подата за будућност. За тестирање на Андроид уређајима сам користио NBench за Андроид програм за синтетичко тестирање теоретских брзина уређаја док се за рачунаре користи оригинални NBench.

Напомена: NBench користи једну нит процесора (енг. "single thread") приликом извршавања тестова. Зарад бољих резултата и лакшег читања истих, све ЦПЈ које имају 2 или више група процесора су обележене у табели ознаком [b.L]

Подаци о тестираним уређајима

Подаци тестирања су јавни и сви ресурси се налазе испод:

Базу је могуће користити у gnuplot програму док скрипта садржи методе за креирање графикона у овом програму.

Напомена: Услед недостатка RPi 1/2/3 уређаја, резултати за исте су преузети са element14 форума.


Написано - Ажурирано
Кратка веза ове стране: 1592